گمرک تهران | گمرک شهریار | گمرکات استان تهران | گمرک های ایران

یکی از بزرگترین و فعال ترین گمرکات ایران ، گمرک شهریار تهران می باشد. این گمرک با توجه به قرارگیری در پایتخت و بهره مندی از نیروهای با تجربه متخصص به عنوان یکی از گمرکات برتر ایران شناخته می شود. همچنین نزدیکی این گمرک به فرودگاه از مزایای این گمرک محسوب می شود. از دیگر مزایای این گمرک می توان به فضای بزرگ محوطه برای تخلیه بار و بارگیری اشاره کرد.

گمرک تهران امور مربوط به واردات قطعی ، صادرات قطعی ، ورود موقت ، خروج موقت ، ترانزیت به مقصد کشورهای خارجی ، ترانزیت از مبدا کشورهای خارجی ، کارنه و مسافران ، قضایی به انجام می رسد.

شرکت حمل و نقل بین المللی ره تاش با بکارگیری نیروی های ترخیص کار و کارگزار گمرکی امور گمرکی شما را به انجام می رساند.

این گمرک در محل شهریار – بزرگراه فتح – شهرک خلیج فارس – بلوار خلیج فارس – انتهای خیابان بهشتی واقع است.

گمرک تهران

پاسخ بدهید