مدیرعامل اتحادیه تعاونی های فرش دستباف بر ضرورت استفاده از ظرفیت بخش تعاون در اجرای برنامه اشتغال میلیونی تاکید کرد و گفت: ایجاد شغل در بخش تعاون ارزان تر و کم هزینه تر از سایر بخش های اقتصادی است.

عبداله بهرامی ، هنر صنعت فرش دستباف را یک صنعت اشتغال زا دانست که موجب امنیت اجتماعی زنان و خانوارها می شود.


وی با اشاره به ظرفیت‌های بالای صنعت فرش دستباف گفت: اگر همت دولت سیزدهم پشت صنعت فرش دستباف باشد و از ظرفیت تعاونی های تولیدی که متمرکز و صاحب ایده، قابل نظارت و عدالت محورند استفاده شود با اطمینان و عدد و رقم می توان گفت که در عرض یکسال یک میلیون شغل دائم در حوزه فرش ایجاد می کنیم که این یک میلیون شغل، حداقل چهار میلیون اشتغال مکمل را در کنار خودش دارد.


مدیرعامل اتحادیه تعاونی های فرش دستباف ارزان بودن ایجاد شغل را از جمله مزیت‌های بخش تعاون ذکر کرد و گفت: از زمان تشکیل وزارت تعاون تاکنون، زیرساخت ها، اعضا و چارچوب ها برای ایجاد اشتغال مهیا شده است، تنها استارت و حمایت اولیه را می طلبد که بتوانیم اهداف اشتغال در این بخش را محقق کنیم.


به گفته بهرامی ، در صورت حمایت اولیه با توجه به فراهم بودن زیرساخت ها، بالای یک میلیون شغل که تولیدات بازار محور دارند در کشور ایجاد خواهد شد.


این مقام تعاونی، صنعت فرش را از جمله مشاغل مکمل در بحث دامداری و کشاورزی دانست که موجب جلوگیری از مهاجرت به شهرها و خالی از سکنه شدن روستاها می شود و خاطرنشان کرد: فرش دستباف شغل مکمل کشاورزی و دامداری است و اگر به جایگاه اولیه خود برگردد سهم بسزایی در تولید، اشتغال، ارز آوری و صادرات غیر نفتی دارد.


بهرامی در پایان با اشاره به ارزش‌ افزوده ۸۵ درصدی فرش دستباف، تصریح کرد: در دهه هفتاد صادرات فرش از صادرات نفت بیشتر بود و جایگاه ممتازی در GDP کشور داشت. امروز با توجه به پتانسیل های بالای این صنعت، باید بازارهای جدید پیدا کنیم و برای ارتقای جایگاه فرش ایران، حضور گسترده تری در بازارهای هدف داشته باشیم.

پاسخ بدهید