مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان در نامه ای به مدیران عامل کلیه شرکت های سیمان و معادن و کارخانجات شن و ماسه و آسفالت این استان ، بر لزوم رعایت مقررات حمل و نقل بار در راه ها تاکید کرد .

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان در نامه ای به مدیران عامل کلیه شرکت های سیمان و معادن و کارخانجات شن و ماسه و آسفالت این استان ، بر لزوم رعایت مقررات حمل و نقل بار در راه ها تاکید کرد.

در بخشی از نامه مهدی خضری آمده است: با توجه به لزوم حفظ و صیانت از شبکه راه ها، ابنیه فنی و تاسیسات مربوطه و الزام تمام بهره برداران و کاربران راه به رعایت مقررات حمل بار، بدین وسیله به اطلاع می رساند حداکثر وزن کل مجاز برای کامیون 2 محور 6 چرخ 20 تن ، کامیون 3 محور 10 چرخ 28 تن و کامیون 5 محور 18 چرخ 44 تن است.

در ادامه این نامه عنوان شده است: بر این اساس رعایت وزن کل مجاز (بار با وسیله نقلیه) براساس اوزان مقرر ، مورد تاکید قرار می گیرد. بدیهی است در صورت عدم رعایت کنترل بارگیری و تجاوز بار کل از حد مجاز ، ضمن دریافت جریمه خسارت وارده به جسم راه از طرف حامل ، کارخانه ها و معادن دارای تخلف از طریق دستگاه های متولی مورد پیگیری قانونی خواهند گرفت.

پاسخ بدهید