حمل کالا | حمل صحیح کالا | حمل ورقه های فولادی


یک فعال بخش حمل و نقل جاده‌ای در مورد روش درست حمل ورق فولادی با کفی گفت: بارگیری این نوع بار باید با کفی مخصوص خود و مهار کامل با 2 زنجیر فولادی و 2 عدد تیرک یا پایه ناودانی که جلوی بار قرار گرفته است، انجام شود.

محمد اتحادی افزود: ورق رول حتما باید با کفی تریلر مخصوص و متناسب با این نوع بار و جایگاه تعبیه شده (جارولی) و مهار کامل باید با زنجیرهای فولادی ضخیم انجام شود.

وی افزود: 2 عدد زنجیر روی رول ورق و 2 پایه آهنی ناودانی جلوی بار موجب می‌شود در زمان ترمز شدید و حادثه، بار به طرف جلوی کفی تریلر حرکت نکند :

این راننده کامیون تاکید کرد: بعضی مواقع مشاهده می‌شود بارگیری ورق رول با تریلرهای فاقد محل یا جای رول استاندارد که بیشتر از بنادر و وارداتی هستند و روی خرک یا زین چوبی استاندارد با مهار کامل حمل نقل می‌شود که این مورد را باید رانندگان مد نظر قرار دهند.

اتحادی افزود: حمل ورق رول فولادی با کفی تریلر بدون رعایت موارد ذکر شده کاملا اشتباه است و موجب بروز حوادث خطرناک می‌شود.

پاسخ بدهید