دموراژ

موردی برای نمایش وجود ندارد.

معطلی وسیله نقلیه و کانتینر اصطلاحا توقف یا دموراژ گفته میشود. این توقف میتواند دلایل متفاوتی از جمله انتظار تخلیه یا انتظار برای بارگیری یا معطلی در مبدا بارگیری، مرز خروجی یا مسیر کشورها و… داشته باشد.

به طور کلی زمانیکه شما قصد ارسال کالایی بوسیله کشتی را دارید نیاز به کانتینر دارید. شرکت های کشتیرانی کالاهای شما را درون کانتینر قرار داده و شما میتوانید کانتینرهای آن ها را در محل بندر تخلیه کنید یا اگر مقصد نهایی شما محلی غیر از بندر باشد باید کانتینر خود را از کشتی تخلیه و روی ماشین سنگین بارگیری کنید.

این کانتینرها به صورت اجاره ای در اختیار افراد و شرکت ها قرار داده شده و پس از مدت معلوم باید به محوطه کانتینرهای مربوط به کشتیرانی بازگردانده شود.

معمولا با توجه به قراردادی که میان شرکت کشتیرانی و صاحب کالا منعقد میشود زمانی به عنوان فری تایم در نظر گرفته میشود که میتواند 10 روز ، 14 روز یا 21 روز باشد و پس از آن تاریخ حمل کننده کالا ملزم به بازگرداندن کانیتنر می باشد در غیر این باید به ازای هر روز مبلغی تعیین شده را به عنوان حق توقف به کشتیرانی بپردازد.

اگر پس از دریافت قبض انبار قبل از پایان این بازه ی زمانی کانتینر را تخلیه و عودت دهید جریمه ای شامل شما نمیشود اما به محض اتمام این مدت زمان جریمه ی شما  به صورت روز شمار شروع میشود.

محاسبه گر زیر برای بالا بردن دقت و سرعت در عملیات محاسبه دموراژ توسط شرکت حمل و نقل بین المللی ره تاش توس طراحی و پیاده سازی شده است.


لازم به ذکر است مدت فری تایم در نظر گرفته شده در این محاسبه گر 10 روز میباشد و نرخ های محاسبه شده براساس بخشنامه صادر شده توسط وزارت راه و شهرسازی می باشد و از تاریخ 99/4/10 لازم به اجرا میباشد.