در مورد کارنه تیر چه میدانید | کارنه تیر | کارنه | کارنه چیست | کارنه تیر چیست

در سال های گذشته، روش حمل و نقل بین المللی کالا در ارتباط با مقررات گمرکی در دنیا، به نوعی بود که هر کشوری براساس ضوابط و مقرراتی خاص خود عمل می کرد.

این امر سبب شده بود که در حمل بارها به ویژه بارهای ترانزیتی مشکلاتی به وجود آید.

ضمن آنکه انجام تشریفات گمرکی ترازیت در کشورهای مختلف، موجب کندی حمل و نقل بین المللی می گردید و به دلیل ارزیابی های مکرر در مرزهای کشورها، کالاهای ترانزیتی دیرتر به مقصد رسیده و خساراتی نیز به کالا وارد می شد و از طرف دیگر شرکت های حمل کننده ناگریز بودند

براساس مقررات گمرکی هر کشوری مبالغی تضمین گمرکی که گاهی هم غیرقابل پرداخت بود، در مرزهای ترانزیتی بپردازند که تامین این نظر خود مشکل بزرگی را ایجاد کرده بود.

بنابراین تشریفات گمرکی ترانزیت در کشورهای مختلف موجب کندی حمل و نقل بین المللی می گردید تا جایی که کنترل های متعدد و توزیع ضمانت نامه های مختلف و تکمیل اظهارنامه های ترانزیتی مبادله کالا بین کشورهای مختلف را محدود نموده

که این موانع در حمل و نقل زمینی به مراتب محسوس تر بود و به این ترتیب هر کشوری کوشش داشت با عقد قراردادهای ترانزیت خصوصی به رفع این مشکل بپردازد.

که تا اندازه ای این مشکلات تسهیل شده بود، ولی از آنجاییکه مسائلی همیشه در هنگام عقد این نوع قراردادها مطرح میشد و کشورهای مسیر ترانزیت با استفاده از احتیاج طرف مقابل امتیازات خاصی را مطالبه می کردند

که گاهی غیر عملی و در صورت پذیرش آنها ناگزیر منافع را چه از نظر سیاسی و چه از نظر اقتصادی از دست میداد.

این مشکلات از کلیه جوانب سبب شد که موضوع به قسمت اقتصادی و بازرگانی و گمرکی سازمان ملل کشانده شود که با توصیه این سازمان در 15 ژانویه 1959 زیر نظر شورای همکاری های گمرکی وابسته به سازمان ملل در ژنو موافقت نامه ای مطرح و به امضا رسید.

که به طور کلی روش های حمل و نقل بین المللی جاده ای را تغییر داد و تسهیلات فراوانی را از نظر ارزیابی کالا، تضمین کالا و به طور کلی نحوه برخورد با مقررات گمرکی کشور ها به وجود آورد و بدین ترتیب سازمانی به نام ایرو (IRU) به وجود آمد.

ایرو (IRU) مخفف International Road Transport Union است که معنی آن عبارت است از اتحادیه بین المللی حمل و نقل زمینی و همان طور که در بالا ذکر شد یکی از سازمان های وابسته به سازمان ملل متحد می باشد و در ژنو مستقر است.

این اتحادیه طرح کنوانسیونی را تدوین نمود تا ضمن حفظ نظارت های گمرکی، تشریفات ترانزیت به حداقل ممکن کاهش یابد.

این کنوانسیون از طرف قریب به اتفاق کشورهای مورد پذیرش قرار گرفت و دولت ایران نیز با آنکه خیلی پیشتر از تاریخ الحاق به این توافق نامه به دلیل شرایط خاص جغرافیایی که ناگریز به استفاده از راه های ترانزیتی دیگر کشورها می شد،

احساس نیاز می کرد و همواره آمادگی خود را برای پیوستن به این کنوانسیون اعلام داشته ولی عملا تا سال 1949 تصویب این مهم به تعویق افتاد.
در مورد کارنه تیر چه میدانید | کارنه تیر | کارنه | کارنه چیست | کارنه تیر چیست

که سرانجام دولت ایران کنوانسیون 1959 را در سال 1349 و ادیت شده آن یعنی کنوانسیون 1975 را در سال 1363 پذیرفته است.

کارنه تیر عبارت است از دفترچه ای حاوی مشخصات محموله و وسیله نقلیه که حمل کننده به استناد آن از پرداخت سپرده حقوق و عوارش گمرکی کالای بارگیری شده در وسیله حمل و بازدیدهای مکرر کشورهای مسیر راه معاف می شود.

همچنین رانندگان عزیز باید بدانند که شرکت های حمل و نقل برای اخذ مجوز استفاده از کارنه تیر، تضمین های بسیار سنگینی که شامل وجه نقد، ضمانتنامه بانکی، چک و سفته است، نزد اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به ودیعه گذاشته است و در صورت هرگونه مغایرت و کم و کسری در کالای بارگیری شده مندرج در کارنه تیر و یا عدم تایید آن از سوی گمرکات مقصد، معادل ارزش به اضافه دو برابر حقوق و عوارض با محاسبه ارزش ارزی از سپرده شرکت حمل و نقل بین المللی برداشته میشود.

حال برای آنکه بیشتر با سازمان ایرو کنوانسیون تیر در زمینه حمل و نقل بین المللی جاده ای بهتر آشنا شویم، اصطلاحات و واژه های زمینه های مختلف فعالیت این کنوانسیون را درج می کنیم.

اصطلاح ” حمل و نقل تیر ” به چه معناست ؟

به حمل و نقل کالاها از یک گمرک مبدا به یک اداره گمرک مقصد تحت رویه ای به نام رویه تیر به شرح این کنوانسیون اطلاق می شود.

اصطلاح ” شروع عملیات تیر ” چیست ؟

عبارت است از ارائه وسیله نقلیه جاده ای، ترکیبی از وسائط نقلیه و کانتینر همراه بار و کارنه تیر مربوط به گمرک مبدا یا بین راهی ورودی جهت کنترل و پذیرفته شدن کارنه تیر توسط گمرک.

” پایان عملیات تیر ” به چه معنی است ؟

عبارت است از ارائه وسیله نقلیه جاده ای، ترکیب وسائط نقیله یا کانتینر همراه با بار و کارنه تیر مربوط به گمرک مقصد یا بین راهی خروجی جهت کنترل.

” تصفیه عملیات تیر ” چیست ؟

عبارت خواهد بود از تصدیق ختم صحیح عملیات تیر در یک کشور متعاهد توسط مقامات گمرکی.
این امر توسط مقامات گمرکی براساس مقایسه داده ها یا اطلاعات موجود در اداره گمرک مقصد یا خروجی بین راهی و اداره گمرک مبدا یا ورودی بین راهی صورت می گیرد.

اصطلاح ” حقوق و مالیات های ورودی یا صدوری ” به چه معناست؟

عبارت است از حقوق گمرکی و سایر حقوق، مالیات ها ، عوارض ها و وجوهی که در ارتباط با واردات یا صادرات کالا ها وصول میشود به استثنای وجوه و هزینه هایی که بابت بهای تقریبی خدمات پرداخت می شود.

اصطلاح ” وسیله نقلیه جاده ای ” چه معنایی دارد؟

نه فقط به هرگونه وسیله نقلیه جاده ای موتوردار بلکه همچنین به هر نوع تریلر یا نیمه تریلری که جهت اتصال به وسیله نقلیه جاده ای موتوردار مزبور طراحی شده باشد اطلاق می گردد.

اصطلاح ” ترکیب وسائط نقلیه ” به چه معنی است ؟

به وسائط نقلیه متصل بهم که به صورت یک واحد در جاده حرکت می کند، اطلاق می شود.

پاسخ بدهید