مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی اظهار داشت: قلمرو جمهوری اسلامی ایران کانون اصلی پیوندهای اقتصادی کشورهای همسایه و در جایگاه هارتلندی جهانی است.

به نقل از ایلنا ، محمدولی روزبهان، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، در همایش بین الملل اوراسیا اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با رفع تهدیدهای رقبای بازار هدف و بهره‌برداری از نقاط قوت و فرصت‌های این اتحادیه و در قالب مفاد مندرج در موافقتنامه موجبات توسعه عملکرد صادرات کشور را فراهم و با ایجاد منابع ارزی، بخش قابل توجهی از نیازهای ضروری کشور را با قیمت پایین‌تر نسبت به دیگر کشورها در شرایط تحریمی تأمین نماید.

وی ادامه داد: با پیوستن کشورهای حوزه آسیای شرقی و افریقایی به اتحادیه اقتصادی اوراسیا، شاهد رونق کامل خط ترانزیتی کریدور شمال و جنوب خواهیم بود و این درحالی است که روسیه نیز اقدامات مهم و بزرگ توسعه بنادر جنوبی به منظور افزایش ظرفیت های حمل ونقلی خود در دست اجرا دارد.

از طرفی روزانه اخباری از محدودیت و مشکلات به وجود آمده برای شرکت های حمل و نقل و رانندگان میشنویم و با این روند متاسفانه شاهد تضعیف صنعت حمل و نقل بین المللی بیش از پیش خواهیم بود.

خط ترانزیتی کریدور شمال و جنوب رونق خواهد گرفت ؟

همچنین از طرفی معاون ساخت توسعه راه‌آهن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور صحبت هایی پیرامون تکمیل کریدورهای ریلی با اتمام 7 خط آهن به طول 1443 کیلومتر مطرح کرد ، وی با بیان اینکه 7 پروژه ریلی اولویت دار امسال و سال آینده تکمیل می‌شود، گفت:‌ برای تکمیل 1443 کیلومتر خط آهن، 16 هزار و 330 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

معاون ساخت توسعه راه‌آهن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور با بیان اینکه 7 پروژه ریلی اولویت دار امسال و سال آینده تکمیل می‌شود، گفت:‌ برای تکمیل 1443 کیلومتر خط آهن، 16 هزار و 330 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

معاون ساخت و توسعه راه‌آهن، بنادر و فرودگاه‌ها گفت: پروژه‌هایی که در سال جاری و سال آینده به بهره‌برداری می‌رسند شامل 7 پروژه ریلی است که با تکمیل آنها، برخی حلقه های مفقوده کریدورهای ترانزیتی رفع می شود.

پاسخ به سوال ” خط ترانزیتی کریدور شمال و جنوب رونق خواهد گرفت ؟ ” همچنان مبهم خواهد بود.

پاسخ بدهید